Er uppgift är att, utifrån de grundstenar vi gått igenom på lektionen, titta på de fyra klippen från presidentkandidaterna i USA, som listas nedan, och försöka peka på vad ni anser är propaganda och också presentera varför ni tycker det.

https://www.youtube.com/watch?v=26AMgycOWoU

https://www.youtube.com/watch?v=EP2GsRzROF8

https://www.youtube.com/watch?v=yhQlnx1NSUw

https://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18


http://sv.wikipedia.org/wiki/Propaganda