Uppgiften är att forska om ett eget val ämne men att arbeta med tydliga referenser eller källor som det också kallas. Det är alltså arbetet med era referenser/källor som är det viktiga i denna uppgiften.

Uppgiftens omfattning ska vara ca: 2A4 i typsnitt Times New Roman, storlek 12

Lathund till hur man refererar:

Så fort du använder dig av någon
annans information eller fakta så måste du berätta att det inte är din
egen. Då måste tydligt visa vart den är kommen, vem som har skrivet, när
det är skrivit och när du använde det.

Bok:
Författarens
efternamn, namn, utgivningsår (när boken skapades), titel, upplaga (om
boken är omtryckt kallas det för en ny upplaga, och det är viktigt att
berätta vilken upplaga informationen är hämtad ifrån), förlag ( vem har
publicerat boken)

Hemsida:
Författarens efternamn, namn,
utgivningsår (när artikeln/hemsidan skapades) titel, webb-adress, datum
för hämtning (då du tog informationen)

Om det är en okänd författare/skribent skriver du bara okänd författare.

Muntliga källa:
Källans
efternamn, namn, intervjuår (när intervjun gjordes), tillvägagångssätt
(via telefon, o.s.v), datum (då du tog eller gjorde intervjun om du inte
själv har gjort den)

Exempel:

Bok:
Boyacioglu, Daniel, 2004, Gråter aldrig samma tårar två gånger, första upplagan, Tiden

Hemsida:
Gunnarsson, Maria, 2011, 29-åring knivskars,
http://www.sydsvenskan.se/lund/article1582432/Man-knivskuren-i-Lund-.html,
29/11-2011

Muntlig källa:
Pettersson, Henning, 2011, muntligt, 28/11-2011