Du ska på 1-2 A4 sidor berätta din och din familjs historia. Hur ser din
familj ut, hur har det sett ut under din uppväxt, vilka små som stora
historiska händelser har ni varit med om och hur har de påverkat er
familj? Ni ska minst gå så långt tillbaka som era mor- och farföräldrar
och en del av uppgiften är att intervjua syskon, föräldrar eller mor-
och farföräldrar.

Lycka till!