Blog Image

Hennings humfryblogg

Yttrande- och tryckfrihet åk7 & 8

SO åk7 Posted on Tue, November 13, 2012 12:29:00

Läs följande artikel:
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article261159/Svart-pa-vitt-om-Lars-Vilks.html

I artikeln finns tidigt tre stycken frågor, svara på de första två, Svara även på varför du tycker som du gör:

-Rätt eller fel att göra karikatyr av Muhammed?

-Rätt eller fel att visa dem?

Skriv även några egna kommentarer
om huruvida du tycker att Lars Vilks har gjort sig skyldig till brott
mot yttrandefriheten eller inte?

Lycka till!
/HenningKommunism och socialism

SO åk9 Posted on Tue, November 13, 2012 08:41:11

1900-talets Europa var på många sätt en galen politisk blandning. Från nazismen i Tyskland till Kommunismen i Sovjetunionen. Idag kommer vi att börja arbeta med en av dessa politiska ideologier för att sedan ta det vidare fram under 1900-talet. Uppgiften idag rör kommunismens politiska ideologi.

Nedan hittar ni en rad olika länkar som rör kommunism och socialism. Sidorna har olika politiska inställningar, dvs att vissa sidor har en positiv inställning och vissa har en negativ inställning. Detta innebär också att sidorna har olika inställning till vad kommunism är. Jag vill att ni sammanfattar vad ni upplever är huvuddragen i kommunismen och förklarar hur ni tänker. Ni måste inte ta ställning för eller emot, men jag vill ha in ett utvecklat resonemang om vad kommunismen egentligen är eller hur ni upplever den.

Jag vill att ni använder minst 3 av dessa länkar och jag vill även att ni redovisar vilka källor det är ni använt i ert arbete.

http://politik.ifokus.se/articles/4d71551eb9cb462227065c79-kommunismen-som-ideologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism
http://www.kommunistiskapartietstockholm.se/vad_vill_vi_kommunister
http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d054.htm
http://www.omkommunismen.se/?section=1