Läs följande artikel:
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article261159/Svart-pa-vitt-om-Lars-Vilks.html

I artikeln finns tidigt tre stycken frågor, svara på de första två, Svara även på varför du tycker som du gör:

-Rätt eller fel att göra karikatyr av Muhammed?

-Rätt eller fel att visa dem?

Skriv även några egna kommentarer
om huruvida du tycker att Lars Vilks har gjort sig skyldig till brott
mot yttrandefriheten eller inte?

Lycka till!
/Henning