Blog Image

Hennings humfryblogg

Uppgift1 – Första världskriget

SO åk9 Posted on Tue, November 20, 2012 09:26:48

Här hittar ni uppgiften: https://www.dropbox.com/s/hjx4qdhwn542b74/Uppgifter%20f%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget.pages

eller för uppgiften i PDF: https://www.dropbox.com/s/54flt7ccdwk8ejg/Uppgifter%20f%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget.pdf

Även om det inte står i uppgiften ska ni självklart redovisa er källor, som alltid.

Lycka till!Skollagen åk7 & 8

SO åk8 Posted on Tue, November 20, 2012 08:56:48

Förra veckan tittade vi på yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som är två av våra grundlagar. Denna veckan ska vi titta närmare på en lag som påverkar oss i skolan väldigt mycket och det är så klart skollagen. Skollagen är en väldigt stor och omfattande lag och vi kommer inte att gå igenom hela lagen, men vi ska titta på kapitel 1 och kapitel 7 och försöka komma fram till vad det egentligen står i vår skollag.

Lagtexter innehåller väldigt många svåra ord och är skrivna på ett språk som inte alltid är helt lätt att läsa men vi ska försöka ta oss igenom lagen tillsammans. Men det kan vara bra bra om ni arbetar tillsammans med någon eller har en ordlista att tillgå. Ni kan t.ex. använda er av SAOL

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser:
Jag vill att ni kortfattat sammanfattar detta kapitel och främst utgår från följande delar i lagen:
– Vilka gäller lagen?
– Syftet med utbildningen?
– Utbildningens utformning?
– Lika tillgång till/likvärdig utbildning

Kapitel 7 – Skolplikt och rätt till utbildning:
– Vilka gäller skolplikten?
– När slutar skolplikten att upphöra?
– Finns undantag?

Förutom dessa två delar vill jag att ni tittar svarar på följande två frågor:
– Varför tror ni att det finns en skollag?
– Varför tror ni att det finns skolplikt?

Lycka till!
/Henning