Uppgiften är att i en större uppsats undersöka ett valfritt problem kopplat till religion och konflikter. Det skulle till exempel kunna vara varför Israel och Palestina ligger i konflikt med varandra eller om man vill se religion i ett större sammanhang skulle det kunna vara varför finns det supportervåld inom fotbollen. Det kan även handla om etik- och moralproblem. En stor del av uppgiften är just att hitta ett lämpligt problem och ett bra sätt att undersöka detta.

Förutom religion och konflikt vill jag att ni tittar på ifall en eller flera geografiska platser har någon del i denna konflikt och i så fall vilken roll den har. Ni ska även arbeta med fotnoter i denna uppsats och jag vill att ni arbetar med minst fem olika källor (det vill säga inte fem olika sidor från wikipedia). Källorna kan vara sidor på internet, artiklar, böcker intervjuer eller vad ni än kan hitta om just ert problem.

Formalia och viktiga delar är
4-6 A4 text (försättsblad, innehållsförteckning, litteraturlista och bilder räknas inte in i sidorna)
1 1/2 radavstånd
stl12 Times New Roman
Fotnoter
Undersöka ett problem
Komma fram till någon form av slutsats på er undersökning
Geografisk plats – Har den/de någon betydelse?
Undersökningsfrågor
Försättsblad
Innehållsförteckning
Litteraturlista

Upplägget bör se ut ungefär som följande:

-Försättsblad

-Innehållsförteckning


-Inledning
– Ni beskriver vad det är ni ska undersöka kortfattat

-Syfte
– Ni beskriver varför ni ska undersöka det ni ska undersöka och presenterar era frågeställningar

-Redovisning av källor och resultat
– Det vill säga, vad säger de källor ni hittat om det ni undersöker? Vad har ni kommit fram till (dessa kan delas upp i två olika också)

-Litteraturlista

Keynotepresentation