Nästa höst är det val och snart kommer partierna att påbörja sina valkampanjer. Jag vill att ni tittar på vad det egentligen är partierna står för och vilken skillnad det egentligen är mellan dem. Så först och främst vill jag att ni sammanfattar vad de partier ni valt att jobba med står för. Jag vill också att ni jämför partierna med varandra. Finns det likheter och skillnader och i så fall, vilka är de?

Sammanfattningsvis:
Vad står partierna för?
Vad vill de göra med Sverige?
Vad verkar vara viktigast för dem?
Finns det likheter och skillnader och vilka är de i så fall?

Sammanfatta på ca. 1/2 A4 per parti och sedan ytterligare 1/2 A4 om skillnader och likheter.

Ni måste välja på dessa sammanslagningar. Ni jobbar enskilt eller två och två och gör så många sammanslagningar ni hinner. Ni ska MINST hinna med två partier:

Vänsterpartiet – Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna – Moderaterna

Miljöpartiet – Centerpartiet

Folkpartiet – Kristdemokraterna

Information söker ni i första hand på partiernas egna hemsidor

Lycka till!
/Henning