Blog Image

Hennings humfryblogg

“Mitt land” för åk9

SO åk9 Posted on Thu, August 16, 2012 12:58:15

Er uppgift denna veckan är att skapa ett eget land, med allt vad det innebär, i era redan förutbestämda grupper. Att skapa ett eget land är en stor uppgift och innehåller massvis med detaljer, nedan kommer vi att presentera saker som bör finnas med i uppgiften. När det kommer till att presentera uppgiften så vill vi att ni gör det på följande sätt:
-Hemsida eller Keynote-presentation med djupgående information om ert land
-Reklamfolder på engelska som lockar besökare till ert land

Innehåll som ska finnas med:
Namn
Karta
Klimat & landskap
Huvudstad
Statsskick
Historia
Religion
Språk
Naturtillgångar
Lagar & regler (moral)
Flagga
Konflikter
Skatt
Ekonomi
Turism & sevärdheter
Miljöproblem

Tillägg i mån av tid:
Mat – nationalrätt etc.
Nationalsport
Nationalsång
Tal till nationen

För att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt kan det vara bra att söka inspiration bland redan befintliga länder och se hur det ser ut där samt att dela upp arbetet jämt i gruppen och att spara det ni gör så att alla kan ta del av det om någon skulle vara sjuk. Det är också viktigt att tänka på att det ska vara verklighetstroget.

Bedömningsunderlag:
Religion:
E – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

C – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

A- Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Svenska:
E – Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

C – Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

A – Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bildbedömning “Mitt land”-projektet:

Ni bedöms utifrån hur väl ni lyckas kommunicera, berätta och informera om ert land med hjälp av bilder. Bedömningen gäller hur uttrycksfulla era bilder är och hur väl genomarbetat ert informationsmaterial ser ut visuellt. Bedömningen gäller också presentationen: Hur väl den är anpassad till syfte och sammanhang och hur väl ni kan kombinera olika uttrycksformer (bild, ord och ljud).

Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Samhällskunskap
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Lycka till!



Fördjupningsuppgift SO åk8

SO åk8 Posted on Mon, May 28, 2012 07:40:35

Som fördjupningsuppgift vill jag att ni tittar på valfri konflikt genom historien.
Precis som i uppgiften kring revolutioner beskriver händelseförlopp men även tittar på utlösande faktorer. Jag vill även att du debatterar för eller emot krig och kommer med sakliga argument.

Lycka till!
/Henning



Enkät

Bra länkar Posted on Wed, May 23, 2012 09:40:52

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGMxSUk4YllzUzdySlhEaE5NUnNJVHc6MQ



Arbetsfrågor på Die Welle

SO åk8 Posted on Wed, May 23, 2012 08:49:41

-Hur tror ni att det kommer sig att eleverna trots att de anser sig väl medvetna och upplysta ändå på kort tid uppslukas av Die Welle?

-Med tanke på filmens elever och deras historia hur ter sig experimentet? Borde de ha varit mentalt förberedda, misstänksamma och mer kritiska? Eller finns det alltid nya grogrunder för att auktoritära system skall få fäste? Hur besvarar filmen frågan om detta kan hända igen?

-Mötet med alla samlade i aulan och Marco som enda oppositionell blir det ultimata testet. Hur långt skulle eleverna vara beredda att gå i Die Welles namn? Kan de tänka sig att använda våld, tortyr eller till och med döda om ledaren gav en signal?

-Fundera över Rainers ansvar för hela projektet. Kommer hans försök att stoppa Die Welle för sent? Med tanke på hur vissa elever förlorar sig, finns Rainer där för att fånga upp dem? Är det moralisk riktigt av en lärare att utföra den här typen av experiment med sina elever, eller är det en farlig variant av verklighetsbaserad undervisning? Vilket ansvar vilar på läraren?

-Eleverna i filmen är vana att använda sig av Internet och mobiler och uppbyggnaden av Die Welle sker på hem- sidor, via mobiltelefoner och myspacesidor. Genom vilka olika kanaler skulle en sådan rörelse kunna spridas i vår tids kommunikationssamhälle? Är det farligare, effektivare eller ett mer distanserat sätt att kommunicera?

-Med filmens exempel som utgångspunkt, hur står man bäst rustad inför den påverkan som ett kraftigt kollektivt grupptryck innebär? Vad spelar hemförhållanden och uppfostran för roll i sammanhanget?

-Karo, som framstår som den enda riktigt oppositionella, gör det mot bakgrund av en trygg uppväxt och ett gott självförtroende. Inte ens Wengers utfrysning avskräcker henne. Hon vågar konfrontera läraren med att han förlorat kontrollen. Fundera över var hon hämtar styrkan i att våga ta avstånd från en rörelse som svept med sig hela klassen?

-Hur upplever ni slutscenen? Framstår det begripligt att man så lätt kan dras med
emotionellt. Diskutera vilka andra sammanhang man kan få liknande upplevelser. Konserter, ravepartyn, sportevenemang eller kanske religiösa sammanhang? Har ni själva erfarenheter av något liknande?



Typsnitt

Bra länkar Posted on Wed, May 09, 2012 11:05:41

Här hittar ni alla typsnitt som vi använder i tidningen – Typsnitt

Förtydligande kring typsnitten:

rubrik: helvetica neue, extra mager, 48-55 pt
Ingress: helvetica neue, mager 16 pt, ska vara i en färg som också finns i bilden till
ackreditering: helvetica neue, mager, 12 pt
brödtext: adobe garamond pro, regular, 13 pt



Genantvecka

Produktion Posted on Mon, May 07, 2012 09:32:57

Uppgiften är att, utifrån givna förutsättningar under introduktionen, skapa minst ett inslag till tv, radio och/eller tidning som har passande innehåll för Genant. För att uppgifter ska ses som klara innebär det att man färdigställer allt som har med arbetet att göra, så som layout, ljudläggning, färgredigering, illustration mm. Inget ska lämnas till någon utanför gruppen att göra.

Det är viktigt att idén presenteras på ett tydligt sätt innan själva producerandet börjar på allvar och att alla som är med i gruppen har en tydlig roll vilken presenteras i samband med idén.

Beroende på vad ni väljer att arbeta med så har ni möjlighet att uppnå olika kunskapskrav i olika ämnen vilka kan visas efter presentation av idén

Lista på uppgifter finns nedan (vissa uppgifter är redan kopplade till en grupp):

-telefonintervju med journalist
-seriestripp
-radioinslag om könssjukdomar, graviditet och skydd
-Låt om klamydia
-Dejting- animation, dejting när det går fel
-Transkriberar intervju med sydamerikanska konstnärer
-Dejtingtips med Ida
-Spela in en låt
-Format-reportage: Filmat när eleverna kollade på formatutställningen kring ett konstverk som väckte mycket tankar, finns både stillbilder och film
-Illustrera en artikel
-Inläsning av Inez krönika om enbarnsprincipen
-Layouta Inez artikel om enbarnsprincipen
-Animera Inez artikel om enbarnsprincipen
-2 programledare till TV
-2-3 programledare till vardera radioprogram
-Någon som gör intervjuer om dejting (koppla till Genant i världen och främst Afrika och Asien)
-Det som eleverna jobbade med i afrika-inputen med länkar: sexturism i Gambia, klamydiatest på post
-busrigningar
-”låtsasreklamer”
-”Folklivsforskare” (uppenbara fel, liknande Varan-TV eller Mammas nya kille
-Frågelåda där eleverna på måndag får ställa frågor och sedan får eleverna själv ta reda på svaren.
-Hur dejtar man i världen?
-Följetång
-Följetång i serieform
-Omslag till tidningen
-Ledare till tidningen
-Quiz eller korsord eller finn fem fel eller ett spel eller ett test (vilken dejting-typ är du?)
-Instruktioner: Så bakar du genant-bakelsen
-Juno – frågor kring tonårsgraviditet etc.
-Kondomreklamer i åk6
-Klamydia, en intervju
-Klamydia, en rättegång
-små-intervjuer (armhår etc.)
-Krönikor kring Asien med illustrationer behöver layoutas
-sexhandel i Gambia



Gymnasieinfo

Bra länkar Posted on Thu, April 26, 2012 10:45:28

Gymnasieguiden.se
Allastudier.se



Valfritt forskningsarbete

SO åk7 Posted on Tue, April 24, 2012 08:59:41

Er uppgift blir att fritt välj ett ämne att skriva om och där fokus ligger på hur ni arbetar med källor.

Arbetets omfång ska ligga någonstans mellan 2-4 sidor
storlek 12 & 1.5 i radavstånd

Det krav som finns är att ni ska använda minst 3 olika källor och redovisa dessa i ert arbete.

Lycka till!
/Henning



Revolutioner

SO åk8 Posted on Mon, April 23, 2012 12:58:00

Här hittar ni keynote-presentationen om de revolutioner vi arbetar med samt uppgiften i mer detalj. Keynote-fil

Lycka till!



Utvärdering – Skapa ditt eget land

Produktion Posted on Fri, April 20, 2012 09:38:56

Klicka på länken och fyll i utvärderingen om ert arbete med era egna länder:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJmMnkxLU9OdUR0cVo2RVR3SXdkQkE6MQ



Skapa ett eget land

Produktion Posted on Mon, April 16, 2012 09:33:56

Er uppgift denna veckan är att skapa ett eget land, med allt vad det innebär, i grupper om 2-4 personer. Att skapa ett eget land är en stor uppgift och innehåller massvis med detaljer, nedan kommer vi att presentera saker som bör finnas med i uppgiften. När det kommer till att presentera uppgiften så vill vi att ni gör det på följande sätt:
-Hemsida eller Keynote-presentation
-Reklamfolder på engelska

Innehåll:
Namn
Karta
Klimat & landskap
Huvudstad
Statsskick
Historia
Religion
Språk
Nationalsång
Nationalsport
Naturtillgångar
Lagar & regler (moral)
Flagga
Konflikter
Skatt
Ekonomi
Mat
Tal till nationen
Turism & sevärdheter
Miljöproblem

För att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt kan det vara bra att söka inspiration bland redan befintliga länder och se hur det ser ut där samt att dela upp arbetet jämt i gruppen. Det är också viktigt att tänka på att det ska vara verklighetstroget.

Bedömningsunderlag:
Religion:
E – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

C – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

A- Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Musik:
E – Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

C – Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

A – Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Svenska:
E – Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

C – Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

A – Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bildbedömning “Mitt land”-projektet:

Ni bedöms utifrån hur väl ni lyckas kommunicera, berätta och informera om ert land med hjälp av bilder. Bedömningen gäller hur uttrycksfulla era bilder är och hur väl genomarbetat ert informationsmaterial ser ut visuellt. Bedömningen gäller också presentationen: Hur väl den är anpassad till syfte och sammanhang och hur väl ni kan kombinera olika uttrycksformer (bild, ord och ljud).

Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Samhällskunskap
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

NO och Mattematik
E – Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

C – Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

A – Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Lycka till!



PRAO-uppgift

SO åk8 Posted on Wed, April 11, 2012 09:13:19

Jag vill att ni under er PRAO gör en ”wiki-sida” om det yrke ni testar på. Ni bestämmer själva vilken information ni tycker är nödvändig för er sida och vad som ger en rättvis bild av yrket och ni bestämmer också själva hur ni vill att er ”wiki” ska se ut. Följande saker ska dock finnas med:

-Kort beskrivning av yrket

-Bild som passar yrket

-Intervju med någon på arbetsplatsen

-Minst 1 källa till förutom intervjun

Lycka till och ha en trevlig PRAO
/Henning



Undersökning om 1:1

Bra länkar Posted on Fri, March 30, 2012 10:24:33

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE10OGo2bUF4bnN6eDgxSTZ1Mkh6WHc6MQ



IUP-mall

Produktion Posted on Fri, March 23, 2012 12:25:53

Här hittar ni IUP-mallen om ni inte redan den

/Henning



I- och U-länder

SO åk8 Posted on Tue, March 20, 2012 14:41:24

Jag vill att ni letar reda på information om vad I- och U-länder är och gör en jämförelse mellan dem. Analysera vad det är som gör att vissa länder klassas som I- och U-länder trots att det kanske inte är speciellt stor skillnad mellan dem.

Jag vill att ni skriver ca 1-2A4 och att ni redovisar källor för var ni tagit informationen.

Lycka till!
/Henning



Produktionsval grupp2

Produktion Posted on Mon, March 19, 2012 09:02:41

Klicka in här och välj vad ni vill arbeta med under produktionen:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHR4TFJSQUgxSVNFa1NKRm1NU0xNdmc6MQ



Onda och goda platser

SO åk8 Posted on Mon, March 12, 2012 12:22:46

Vad är en ond eller god plats och vad är det som gör dem just onda eller goda? I många fall förknippar vi platser med händelser eller personer och på grund av dessa händelser eller personer får vi en bild av att en plats kan vara god eller ond. Jag vill att ni själva väljer en plats som ni ser som god och en plats som ni ser som ond och försöker beskriva varför ni anser att platserna är onda eller goda så utförligt som möjligt. Jag vill också att ni därefter letar upp två platser (en ond och en god) som många andra anser vara onda och goda och försöker titta på varför man tycker att dessa platser är onda eller goda. Slutligen vill jag att ni jämför era egna platser med de platser ni hittat och jämför dessa och att ni då tittar på vilka likheter och skillnader som finns.

Jag vill att ni skriver det som en argumenterande text

Lycka till!

/Henning



Produktionsval

Produktion Posted on Mon, March 12, 2012 08:43:53

Gå in på länken och välj vilket område ni vill arbeta med under produktionen denna vecka:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFFeXluRlJMNml4WVVNTGdNN21TT0E6MQ



Genantuppgift v.9 & 10

Produktion Posted on Mon, February 27, 2012 13:23:26

Artikel/inslag:
Uppgift att göra ett inslag, artikel, krönika, reportage m.m. om något av följande ämnen:

http://www.sydsvenskan.se/resor/article90298/I-Gambia-kallas-sexhandeln-semesterromanser.html

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sex-med-afrikanska-formanniskor

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4969908

http://www.expressen.se/halsa/ungas-sex-allt-mer-jamlikt/

http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6282070

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/lakare-anmals-for-felbehandling-av-konssjukdom%283133950%29.gm

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/erikniva/article14246440.ab

http://sodraafrikaidag.se/2010/03/24/prostitution-under-diskussion/

http://www.fria.nu/artikel/84139

Finns det något annat ämne som ni hellre vill arbeta med som passar in på Genanttemat får ni självklart göra det.

Uppgiften presenteras för lärarna under lektionens gång och vi arbetar med den under två produktionspass. Uppgiften är också att få produktionen av inslaget, krönikan, reportaget mm. färdigt. Dvs. att om man gör ett radioreportage så ska det inte bara spelas in utan det ska klippas och ljudläggas så att man skulle kunna sända det i radio direkt.

Lycka till!



Dramatisering

SO åk8 Posted on Mon, February 27, 2012 12:52:23

Er uppgift är att dramatisera följande berättelser så som ni förstår dom:
Osirismyten
Berättelsen om Ganesha
Legenden om Nilens källa
Berättelsen om Demeter
Berättelsen om Dionysos
Berättelsen om Vishnu

Tänk också på att ni kanske kan komma att behöva läsa på lite om de olika karaktärer som finns i myterna för att få en bättre förståelse för hur de levde och hur de var som personer.

Ni väljer själva om ni vill spela upp det för klassen eller om ni vill filma det och visa det för klassen.

Grupp 1 – Osirismyten:
Inez, Nicole, Stefan, Alexander & Emely

Grupp 2 – Berättelsen om Ganesha:
Milton, Filip, Tindra, Julia & Oliwia

Grupp 3 – Legenden om Nilens källa:
Naia, Lisa, Dolores & Angelina

Grupp 4 – Berättelsen om Demeter:
Kim, Viveca, Sofia, Noah & Truls

Grupp 5 – Berättelsen om Dionysos:
Anton, Mathilda, Calle & Ebba

Grupp 6 – Berättelsen om Vishnu:
Sanna, Oktawia, Lilly & Ossian

Lycka till!



« PreviousNext »