Blog Image

Hennings humfryblogg

Riksdagspartierna

SO åk8 Posted on Tue, September 10, 2013 13:22:05

Nästa höst är det val och snart kommer partierna att påbörja sina valkampanjer. Jag vill att ni tittar på vad det egentligen är partierna står för och vilken skillnad det egentligen är mellan dem. Så först och främst vill jag att ni sammanfattar vad de partier ni valt att jobba med står för. Jag vill också att ni jämför partierna med varandra. Finns det likheter och skillnader och i så fall, vilka är de?

Sammanfattningsvis:
Vad står partierna för?
Vad vill de göra med Sverige?
Vad verkar vara viktigast för dem?
Finns det likheter och skillnader och vilka är de i så fall?

Sammanfatta på ca. 1/2 A4 per parti och sedan ytterligare 1/2 A4 om skillnader och likheter.

Ni måste välja på dessa sammanslagningar. Ni jobbar enskilt eller två och två och gör så många sammanslagningar ni hinner. Ni ska MINST hinna med två partier:

Vänsterpartiet – Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna – Moderaterna

Miljöpartiet – Centerpartiet

Folkpartiet – Kristdemokraterna

Information söker ni i första hand på partiernas egna hemsidor

Lycka till!
/HenningSkollagen åk7 & 8

SO åk8 Posted on Tue, November 20, 2012 08:56:48

Förra veckan tittade vi på yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som är två av våra grundlagar. Denna veckan ska vi titta närmare på en lag som påverkar oss i skolan väldigt mycket och det är så klart skollagen. Skollagen är en väldigt stor och omfattande lag och vi kommer inte att gå igenom hela lagen, men vi ska titta på kapitel 1 och kapitel 7 och försöka komma fram till vad det egentligen står i vår skollag.

Lagtexter innehåller väldigt många svåra ord och är skrivna på ett språk som inte alltid är helt lätt att läsa men vi ska försöka ta oss igenom lagen tillsammans. Men det kan vara bra bra om ni arbetar tillsammans med någon eller har en ordlista att tillgå. Ni kan t.ex. använda er av SAOL

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser:
Jag vill att ni kortfattat sammanfattar detta kapitel och främst utgår från följande delar i lagen:
– Vilka gäller lagen?
– Syftet med utbildningen?
– Utbildningens utformning?
– Lika tillgång till/likvärdig utbildning

Kapitel 7 – Skolplikt och rätt till utbildning:
– Vilka gäller skolplikten?
– När slutar skolplikten att upphöra?
– Finns undantag?

Förutom dessa två delar vill jag att ni tittar svarar på följande två frågor:
– Varför tror ni att det finns en skollag?
– Varför tror ni att det finns skolplikt?

Lycka till!
/HenningFortsättning – Valet i USA

SO åk8 Posted on Thu, October 25, 2012 08:39:49

Det är snart dags för presidentval i USA och jag vill att ni har lite grundläggande koll på hur själva valet går till innan det är dags. Under lektionen vill jag att ni tittar på minst två av de länkar jag lagt upp här för att kunna delta i en diskussion kring hur det fungerar och vilka för- och nackdelar som kan finnas med detta valsystem.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-valjs-usas-president
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4403&grupp=16248&artikel=5321954
http://www.metro.se/nyheter/amerikanska-presidentvalet-sa-funkar-det/Objhad!13_2852-45/
http://www.di.se/artiklar/2004/11/2/sa-fungerar-det-amerikanska-valsystemet/

Väl mött!
/HenningSlöjd åk8

SO åk8 Posted on Thu, October 11, 2012 08:42:38

Ni hittar uppgiften i länken här nedan:

https://www.dropbox.com/s/afh79m408rlc76q/ritning%20soffa%20-%20uppgift%20%C3%A5k9.pdfPropaganda del2

SO åk8 Posted on Thu, September 06, 2012 08:47:03

Förra uppgiften handlade om att titta på vad som kan vara propaganda och hur det kan presenteras (i det fallet valkampanjer). Denna uppgiften handlar om att ni själva ska skapa propaganda och det ska ni göra i filmformat.

Ni ska utgå från följande artikel – http://www.aftonbladet.se/kultur/article15102819.ab som ni sedan tidigare arbetat med i produktionen och utifrån de känslor, tankar och politiska laddningar som finns i texten göra er egen propagandafilm. Tanken är att film ska ha någon form av anknytning till Malmö, men vad ni väljer att fokusera på är upp till er.

Ni måste ha ett manus klart innan ni får lov att börja filma och manuset ska godkännas av mig.

Ni ska också välja typ av propaganda: Vit, svart eller grå – Se här för utförligare beskrivning – http://sv.wikipedia.org/wiki/Propaganda

Manus ska vara klart till lektionen v.37

Lycka till!
/HenningPropaganda del1

SO åk8 Posted on Thu, August 30, 2012 09:29:46

Er uppgift är att, utifrån de grundstenar vi gått igenom på lektionen, titta på de fyra klippen från presidentkandidaterna i USA, som listas nedan, och försöka peka på vad ni anser är propaganda och också presentera varför ni tycker det.

https://www.youtube.com/watch?v=26AMgycOWoU

https://www.youtube.com/watch?v=EP2GsRzROF8

https://www.youtube.com/watch?v=yhQlnx1NSUw

https://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18


http://sv.wikipedia.org/wiki/PropagandaFördjupningsuppgift SO åk8

SO åk8 Posted on Mon, May 28, 2012 07:40:35

Som fördjupningsuppgift vill jag att ni tittar på valfri konflikt genom historien.
Precis som i uppgiften kring revolutioner beskriver händelseförlopp men även tittar på utlösande faktorer. Jag vill även att du debatterar för eller emot krig och kommer med sakliga argument.

Lycka till!
/HenningArbetsfrågor på Die Welle

SO åk8 Posted on Wed, May 23, 2012 08:49:41

-Hur tror ni att det kommer sig att eleverna trots att de anser sig väl medvetna och upplysta ändå på kort tid uppslukas av Die Welle?

-Med tanke på filmens elever och deras historia hur ter sig experimentet? Borde de ha varit mentalt förberedda, misstänksamma och mer kritiska? Eller finns det alltid nya grogrunder för att auktoritära system skall få fäste? Hur besvarar filmen frågan om detta kan hända igen?

-Mötet med alla samlade i aulan och Marco som enda oppositionell blir det ultimata testet. Hur långt skulle eleverna vara beredda att gå i Die Welles namn? Kan de tänka sig att använda våld, tortyr eller till och med döda om ledaren gav en signal?

-Fundera över Rainers ansvar för hela projektet. Kommer hans försök att stoppa Die Welle för sent? Med tanke på hur vissa elever förlorar sig, finns Rainer där för att fånga upp dem? Är det moralisk riktigt av en lärare att utföra den här typen av experiment med sina elever, eller är det en farlig variant av verklighetsbaserad undervisning? Vilket ansvar vilar på läraren?

-Eleverna i filmen är vana att använda sig av Internet och mobiler och uppbyggnaden av Die Welle sker på hem- sidor, via mobiltelefoner och myspacesidor. Genom vilka olika kanaler skulle en sådan rörelse kunna spridas i vår tids kommunikationssamhälle? Är det farligare, effektivare eller ett mer distanserat sätt att kommunicera?

-Med filmens exempel som utgångspunkt, hur står man bäst rustad inför den påverkan som ett kraftigt kollektivt grupptryck innebär? Vad spelar hemförhållanden och uppfostran för roll i sammanhanget?

-Karo, som framstår som den enda riktigt oppositionella, gör det mot bakgrund av en trygg uppväxt och ett gott självförtroende. Inte ens Wengers utfrysning avskräcker henne. Hon vågar konfrontera läraren med att han förlorat kontrollen. Fundera över var hon hämtar styrkan i att våga ta avstånd från en rörelse som svept med sig hela klassen?

-Hur upplever ni slutscenen? Framstår det begripligt att man så lätt kan dras med
emotionellt. Diskutera vilka andra sammanhang man kan få liknande upplevelser. Konserter, ravepartyn, sportevenemang eller kanske religiösa sammanhang? Har ni själva erfarenheter av något liknande?Revolutioner

SO åk8 Posted on Mon, April 23, 2012 12:58:00

Här hittar ni keynote-presentationen om de revolutioner vi arbetar med samt uppgiften i mer detalj. Keynote-fil

Lycka till!PRAO-uppgift

SO åk8 Posted on Wed, April 11, 2012 09:13:19

Jag vill att ni under er PRAO gör en ”wiki-sida” om det yrke ni testar på. Ni bestämmer själva vilken information ni tycker är nödvändig för er sida och vad som ger en rättvis bild av yrket och ni bestämmer också själva hur ni vill att er ”wiki” ska se ut. Följande saker ska dock finnas med:

-Kort beskrivning av yrket

-Bild som passar yrket

-Intervju med någon på arbetsplatsen

-Minst 1 källa till förutom intervjun

Lycka till och ha en trevlig PRAO
/HenningI- och U-länder

SO åk8 Posted on Tue, March 20, 2012 14:41:24

Jag vill att ni letar reda på information om vad I- och U-länder är och gör en jämförelse mellan dem. Analysera vad det är som gör att vissa länder klassas som I- och U-länder trots att det kanske inte är speciellt stor skillnad mellan dem.

Jag vill att ni skriver ca 1-2A4 och att ni redovisar källor för var ni tagit informationen.

Lycka till!
/HenningOnda och goda platser

SO åk8 Posted on Mon, March 12, 2012 12:22:46

Vad är en ond eller god plats och vad är det som gör dem just onda eller goda? I många fall förknippar vi platser med händelser eller personer och på grund av dessa händelser eller personer får vi en bild av att en plats kan vara god eller ond. Jag vill att ni själva väljer en plats som ni ser som god och en plats som ni ser som ond och försöker beskriva varför ni anser att platserna är onda eller goda så utförligt som möjligt. Jag vill också att ni därefter letar upp två platser (en ond och en god) som många andra anser vara onda och goda och försöker titta på varför man tycker att dessa platser är onda eller goda. Slutligen vill jag att ni jämför era egna platser med de platser ni hittat och jämför dessa och att ni då tittar på vilka likheter och skillnader som finns.

Jag vill att ni skriver det som en argumenterande text

Lycka till!

/HenningDramatisering

SO åk8 Posted on Mon, February 27, 2012 12:52:23

Er uppgift är att dramatisera följande berättelser så som ni förstår dom:
Osirismyten
Berättelsen om Ganesha
Legenden om Nilens källa
Berättelsen om Demeter
Berättelsen om Dionysos
Berättelsen om Vishnu

Tänk också på att ni kanske kan komma att behöva läsa på lite om de olika karaktärer som finns i myterna för att få en bättre förståelse för hur de levde och hur de var som personer.

Ni väljer själva om ni vill spela upp det för klassen eller om ni vill filma det och visa det för klassen.

Grupp 1 – Osirismyten:
Inez, Nicole, Stefan, Alexander & Emely

Grupp 2 – Berättelsen om Ganesha:
Milton, Filip, Tindra, Julia & Oliwia

Grupp 3 – Legenden om Nilens källa:
Naia, Lisa, Dolores & Angelina

Grupp 4 – Berättelsen om Demeter:
Kim, Viveca, Sofia, Noah & Truls

Grupp 5 – Berättelsen om Dionysos:
Anton, Mathilda, Calle & Ebba

Grupp 6 – Berättelsen om Vishnu:
Sanna, Oktawia, Lilly & Ossian

Lycka till!Utvärdering – Uppfinningar åk8

SO åk8 Posted on Fri, February 17, 2012 09:58:03

Som utvärdering vill jag att ni svara på följande frågor som kommentarer på inlägget:

1. Vad tyckte du om arbetsområdet?

2. Vad tyckte du om arbetssättet?

3. Finns det något du skulle vilja var annorlunda i upplägget och i så fall vad?

Ha ett riktigt trevligt sportlov!
Mvh. HenningIndustriella revolutionen

SO åk8 Posted on Mon, February 06, 2012 11:24:11

Er uppgift är att välja en uppfinning som kom under industriella revolutionen och på valfritt sätt presentera vad denna uppfinning betydde/ har betytt för samhällsutvecklingen. Följande vill jag ska finnas med i ert arbete:

-Vad är det för uppfinning?
-När uppfanns den?
-Vad har/hade den för funktion?

-Vad hade uppfinningen för inverkan på samhället?
dvs. förändrade den sättet att leva eller att arbeta på något sätt och i så fall hur, vad och varför?

-Vad har uppfinningen haft för inverkan på vår utveckling fram tills idag?
dvs. har den lagt grund för en utveckling till den teknik vi har idag? Hade det sett likadant ut idag om den aldrig hade uppfunnits?

Följande centralt ämnesinnehåll arbetar vi med i detta arbetsområde:
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

-Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

-Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria- liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads- villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

-Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

-Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Lycka till!
/HenningSV/SO – Krönika

SO åk8 Posted on Fri, January 20, 2012 08:34:23

Ni ska skriva en krönika som avhandlar en aktuell händelse (eller någorlunda aktuell) som har en tydlig koppling till Asien. För SO-delen är det viktigt att ni använder er av många olika referenser för att få ett större perspektiv av händelsen. Dessa referenser måste inte finnas med i texten direkt utan kan redovisas för mig vid sidan av, däremot ska ni såklart använda er av den information ni hämtat för att skriva er krönika och för att ta ställning.

I uppgiften finns det möjlighet att uppnå en hel rad olika kunskapskrav och flera olika delar av det centrala ämnesinnehållet och därför väntar jag med att lägga upp dessa tills ni har valt ämne så att jag kan anpassa vilka kunskapskrav jag lägger upp utifrån era krönikor.

Här finns lite exempel på artiklar och ämnen ni kan arbeta med:
Kinas enbarnspolitik
Bara ett barn i Kina
Kinas enbarn en tickande bomb
13 miljoner aborter i Kina
Indien snart folkrikast i världen
Befolkningen: tillväxt
Phayul – ett Tibetanskt forum (till större delen ett ungdomsforum)
För få tårar ger arbetsläger
Det andra Thailand
Unga fruarna från Thailand väcker känslor
Allt fler thailändskor söker nytt liv i Sverige
Kärnkraftsolyckan i Japan dag för dag

Ni måste självklart inte använda er av dessa ämnen eller länkar utan det är viktigt att ni hittar något som ni själva tycker är intressant att skriva om.

To be continued…De fyra ädla sanningarna & åttafaldiga vägen

SO åk8 Posted on Mon, January 16, 2012 13:07:07

De fyra ädla sanningarna är en grundstomme i alla former av buddhism även om de inte alltid ser likadana ut. Er uppgift är att illustrera, i bild och på valfritt sätt, dessa sanningar.
Först och främst vill jag att ni går in på följande hemsidasida:
Buddhism och läs följande delar:
1. Vad är buddhism?
2. Vem var Buddha?
3. De fyra ädla sanningarna

Därefter gör ni en illustration av “de fyra ädla sanningarna” så som ni förstår dem.

Efter att ni har illustrerat “de fyra ädla sanningarna” vill jag att ni så enkelt och tydligt som möjligt förklarar “den åttafaldiga vägen”.

Jag vill att ni själva söker efter information kring “den åttafaldiga vägen”. Det räcker med att googla “den åttafaldiga vägen” för att hitta massvis med information. Jag vill att ni tittar på minst 2 sidor och att ni även redovisar dessa sidor i texten.

Lycka till!
/HenningDilemma

SO åk8 Posted on Mon, December 05, 2011 12:11:54

Er uppgift är att utifrån något eller några av de centrala ämnesinnehållen i ämnena religion och samhällskunskap (ni finner nedan) skapa ett etiskt/moraliskt dilemma i någon form av berättelse. Ni får själva välja redovisningsform, så som film, radio, serie, novell eller vad ni nu kan komma på.

Etik (Religion)
– Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

– Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

– Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

– Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Identitet och livsfrågor (Religion)
– Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Individer och gemenskaper (Samhällskunskap)

– Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.Lathund till hur man refererar

SO åk8 Posted on Tue, November 29, 2011 09:58:28

Lathund till hur man refererar:

Så fort du använder dig av någon annans information eller fakta så måste du berätta att det inte är din egen. Då måste tydligt visa vart den är kommen, vem som har skrivet, när det är skrivit och när du använde det.

Bok:
Författarens efternamn, namn, utgivningsår (när boken skapades), titel, upplaga (om boken är omtryckt kallas det för en ny upplaga, och det är viktigt att berätta vilken upplaga informationen är hämtad ifrån), förlag ( vem har publicerat boken)

Hemsida:
Författarens efternamn, namn, utgivningsår (när artikeln/hemsidan skapades) titel, webb-adress, datum för hämtning (då du tog informationen)

Om det är en okänd författare/skribent skriver du bara okänd författare.

Muntliga källa:
Källans efternamn, namn, intervjuår (när intervjun gjordes), tillvägagångssätt (via telefon, o.s.v), datum (då du tog eller gjorde intervjun om du inte själv har gjort den)

Exempel:

Bok:
Boyacioglu, Daniel, 2004, Gråter aldrig samma tårar två gånger, första upplagan, Tiden

Hemsida: Gunnarsson, Maria, 2011, 29-åring knivskars, http://www.sydsvenskan.se/lund/article1582432/Man-knivskuren-i-Lund-.html, 29/11-2011

Muntlig källa:
Pettersson, Henning, 2011, muntligt, 28/11-2011Foxed out och nyhetsuppgiften

SO åk8 Posted on Mon, November 28, 2011 13:24:32

Titta på följande klipp och titta på dem ur ett mediekritiskt perspektiv.
Vad är det som visas och hur visas det?

Av någon anledning fungerade det inte att länka direkt till klippen så kopiera in länken i din webbläsare istället

Foxed out part1:
http://www.youtube.com/watch?v=vzCW197AqpM

Foxed out part2:
http://www.youtube.com/watch?v=b9LURV-joLI&feature=related

Nyhetsuppgiften:
Ni ska jämföra en och samma nyhet i minst tre olika medier och se hur den framställs.
Ni
får själva välja vilken nyhet ni vill arbeta med och ni får själva
välja vilka källor ni vill hämta information ifrån. Ni kan använda
tidningar, radio, internet, tv m.m.

– Gör en kort beskrivning av nyheten
– Gör en jämförelse mellan de olika medierna. Vilka likheter/skillnader finns?
– Referera på samma sätt som Christoffer visade under SO-lektionen

Följande kunskapskrav arbetar vi med under uppgiften:
Samhällskunskap:
Information & Kommunikation
– Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en
dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka
människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs,
till exempel utifrån kön och etnicitet.

Lycka till!
/Henning & ChristofferNext »