Blog Image

Hennings humfryblogg

Filmmusik

Produktion Posted on Fri, January 10, 2014 08:27:42

Här hittar ni klippen ni ska skapa filmmusik till:
https://www.dropbox.com/sh/dhsjab4uz7xspna/CSwcMpZ8AeGenantvecka

Produktion Posted on Mon, May 07, 2012 09:32:57

Uppgiften är att, utifrån givna förutsättningar under introduktionen, skapa minst ett inslag till tv, radio och/eller tidning som har passande innehåll för Genant. För att uppgifter ska ses som klara innebär det att man färdigställer allt som har med arbetet att göra, så som layout, ljudläggning, färgredigering, illustration mm. Inget ska lämnas till någon utanför gruppen att göra.

Det är viktigt att idén presenteras på ett tydligt sätt innan själva producerandet börjar på allvar och att alla som är med i gruppen har en tydlig roll vilken presenteras i samband med idén.

Beroende på vad ni väljer att arbeta med så har ni möjlighet att uppnå olika kunskapskrav i olika ämnen vilka kan visas efter presentation av idén

Lista på uppgifter finns nedan (vissa uppgifter är redan kopplade till en grupp):

-telefonintervju med journalist
-seriestripp
-radioinslag om könssjukdomar, graviditet och skydd
-Låt om klamydia
-Dejting- animation, dejting när det går fel
-Transkriberar intervju med sydamerikanska konstnärer
-Dejtingtips med Ida
-Spela in en låt
-Format-reportage: Filmat när eleverna kollade på formatutställningen kring ett konstverk som väckte mycket tankar, finns både stillbilder och film
-Illustrera en artikel
-Inläsning av Inez krönika om enbarnsprincipen
-Layouta Inez artikel om enbarnsprincipen
-Animera Inez artikel om enbarnsprincipen
-2 programledare till TV
-2-3 programledare till vardera radioprogram
-Någon som gör intervjuer om dejting (koppla till Genant i världen och främst Afrika och Asien)
-Det som eleverna jobbade med i afrika-inputen med länkar: sexturism i Gambia, klamydiatest på post
-busrigningar
-”låtsasreklamer”
-”Folklivsforskare” (uppenbara fel, liknande Varan-TV eller Mammas nya kille
-Frågelåda där eleverna på måndag får ställa frågor och sedan får eleverna själv ta reda på svaren.
-Hur dejtar man i världen?
-Följetång
-Följetång i serieform
-Omslag till tidningen
-Ledare till tidningen
-Quiz eller korsord eller finn fem fel eller ett spel eller ett test (vilken dejting-typ är du?)
-Instruktioner: Så bakar du genant-bakelsen
-Juno – frågor kring tonårsgraviditet etc.
-Kondomreklamer i åk6
-Klamydia, en intervju
-Klamydia, en rättegång
-små-intervjuer (armhår etc.)
-Krönikor kring Asien med illustrationer behöver layoutas
-sexhandel i GambiaUtvärdering – Skapa ditt eget land

Produktion Posted on Fri, April 20, 2012 09:38:56

Klicka på länken och fyll i utvärderingen om ert arbete med era egna länder:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJmMnkxLU9OdUR0cVo2RVR3SXdkQkE6MQSkapa ett eget land

Produktion Posted on Mon, April 16, 2012 09:33:56

Er uppgift denna veckan är att skapa ett eget land, med allt vad det innebär, i grupper om 2-4 personer. Att skapa ett eget land är en stor uppgift och innehåller massvis med detaljer, nedan kommer vi att presentera saker som bör finnas med i uppgiften. När det kommer till att presentera uppgiften så vill vi att ni gör det på följande sätt:
-Hemsida eller Keynote-presentation
-Reklamfolder på engelska

Innehåll:
Namn
Karta
Klimat & landskap
Huvudstad
Statsskick
Historia
Religion
Språk
Nationalsång
Nationalsport
Naturtillgångar
Lagar & regler (moral)
Flagga
Konflikter
Skatt
Ekonomi
Mat
Tal till nationen
Turism & sevärdheter
Miljöproblem

För att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt kan det vara bra att söka inspiration bland redan befintliga länder och se hur det ser ut där samt att dela upp arbetet jämt i gruppen. Det är också viktigt att tänka på att det ska vara verklighetstroget.

Bedömningsunderlag:
Religion:
E – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

C – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

A- Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Musik:
E – Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

C – Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

A – Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Svenska:
E – Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

C – Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

A – Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bildbedömning “Mitt land”-projektet:

Ni bedöms utifrån hur väl ni lyckas kommunicera, berätta och informera om ert land med hjälp av bilder. Bedömningen gäller hur uttrycksfulla era bilder är och hur väl genomarbetat ert informationsmaterial ser ut visuellt. Bedömningen gäller också presentationen: Hur väl den är anpassad till syfte och sammanhang och hur väl ni kan kombinera olika uttrycksformer (bild, ord och ljud).

Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Samhällskunskap
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

NO och Mattematik
E – Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

C – Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

A – Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Lycka till!IUP-mall

Produktion Posted on Fri, March 23, 2012 12:25:53

Här hittar ni IUP-mallen om ni inte redan den

/HenningProduktionsval grupp2

Produktion Posted on Mon, March 19, 2012 09:02:41

Klicka in här och välj vad ni vill arbeta med under produktionen:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHR4TFJSQUgxSVNFa1NKRm1NU0xNdmc6MQProduktionsval

Produktion Posted on Mon, March 12, 2012 08:43:53

Gå in på länken och välj vilket område ni vill arbeta med under produktionen denna vecka:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFFeXluRlJMNml4WVVNTGdNN21TT0E6MQGenantuppgift v.9 & 10

Produktion Posted on Mon, February 27, 2012 13:23:26

Artikel/inslag:
Uppgift att göra ett inslag, artikel, krönika, reportage m.m. om något av följande ämnen:

http://www.sydsvenskan.se/resor/article90298/I-Gambia-kallas-sexhandeln-semesterromanser.html

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sex-med-afrikanska-formanniskor

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4969908

http://www.expressen.se/halsa/ungas-sex-allt-mer-jamlikt/

http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6282070

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/lakare-anmals-for-felbehandling-av-konssjukdom%283133950%29.gm

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/erikniva/article14246440.ab

http://sodraafrikaidag.se/2010/03/24/prostitution-under-diskussion/

http://www.fria.nu/artikel/84139

Finns det något annat ämne som ni hellre vill arbeta med som passar in på Genanttemat får ni självklart göra det.

Uppgiften presenteras för lärarna under lektionens gång och vi arbetar med den under två produktionspass. Uppgiften är också att få produktionen av inslaget, krönikan, reportaget mm. färdigt. Dvs. att om man gör ett radioreportage så ska det inte bara spelas in utan det ska klippas och ljudläggas så att man skulle kunna sända det i radio direkt.

Lycka till!