Blog Image

Hennings humfryblogg

Uppsats – religion – OBS UPPDATERAD!

SO åk9 Posted on Tue, March 12, 2013 08:39:53

Uppgiften är att i en större uppsats undersöka ett valfritt problem kopplat till religion och konflikter. Det skulle till exempel kunna vara varför Israel och Palestina ligger i konflikt med varandra eller om man vill se religion i ett större sammanhang skulle det kunna vara varför finns det supportervåld inom fotbollen. Det kan även handla om etik- och moralproblem. En stor del av uppgiften är just att hitta ett lämpligt problem och ett bra sätt att undersöka detta.

Förutom religion och konflikt vill jag att ni tittar på ifall en eller flera geografiska platser har någon del i denna konflikt och i så fall vilken roll den har. Ni ska även arbeta med fotnoter i denna uppsats och jag vill att ni arbetar med minst fem olika källor (det vill säga inte fem olika sidor från wikipedia). Källorna kan vara sidor på internet, artiklar, böcker intervjuer eller vad ni än kan hitta om just ert problem.

Formalia och viktiga delar är
4-6 A4 text (försättsblad, innehållsförteckning, litteraturlista och bilder räknas inte in i sidorna)
1 1/2 radavstånd
stl12 Times New Roman
Fotnoter
Undersöka ett problem
Komma fram till någon form av slutsats på er undersökning
Geografisk plats – Har den/de någon betydelse?
Undersökningsfrågor
Försättsblad
Innehållsförteckning
Litteraturlista

Upplägget bör se ut ungefär som följande:

-Försättsblad

-Innehållsförteckning


-Inledning
– Ni beskriver vad det är ni ska undersöka kortfattat

-Syfte
– Ni beskriver varför ni ska undersöka det ni ska undersöka och presenterar era frågeställningar

-Redovisning av källor och resultat
– Det vill säga, vad säger de källor ni hittat om det ni undersöker? Vad har ni kommit fram till (dessa kan delas upp i två olika också)

-Litteraturlista

KeynotepresentationUppgift1 – Första världskriget

SO åk9 Posted on Tue, November 20, 2012 09:26:48

Här hittar ni uppgiften: https://www.dropbox.com/s/hjx4qdhwn542b74/Uppgifter%20f%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget.pages

eller för uppgiften i PDF: https://www.dropbox.com/s/54flt7ccdwk8ejg/Uppgifter%20f%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget.pdf

Även om det inte står i uppgiften ska ni självklart redovisa er källor, som alltid.

Lycka till!Kommunism och socialism

SO åk9 Posted on Tue, November 13, 2012 08:41:11

1900-talets Europa var på många sätt en galen politisk blandning. Från nazismen i Tyskland till Kommunismen i Sovjetunionen. Idag kommer vi att börja arbeta med en av dessa politiska ideologier för att sedan ta det vidare fram under 1900-talet. Uppgiften idag rör kommunismens politiska ideologi.

Nedan hittar ni en rad olika länkar som rör kommunism och socialism. Sidorna har olika politiska inställningar, dvs att vissa sidor har en positiv inställning och vissa har en negativ inställning. Detta innebär också att sidorna har olika inställning till vad kommunism är. Jag vill att ni sammanfattar vad ni upplever är huvuddragen i kommunismen och förklarar hur ni tänker. Ni måste inte ta ställning för eller emot, men jag vill ha in ett utvecklat resonemang om vad kommunismen egentligen är eller hur ni upplever den.

Jag vill att ni använder minst 3 av dessa länkar och jag vill även att ni redovisar vilka källor det är ni använt i ert arbete.

http://politik.ifokus.se/articles/4d71551eb9cb462227065c79-kommunismen-som-ideologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism
http://www.kommunistiskapartietstockholm.se/vad_vill_vi_kommunister
http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d054.htm
http://www.omkommunismen.se/?section=1Valet i USA

SO åk9 Posted on Mon, October 08, 2012 20:37:53

Er uppgift är att ta reda på vilka frågor de två presidentkandidaterna går till val på. Dessa frågor ska punktas upp och kortfattat förklaras. Förutom detta vill jag också att ni tar ställning till vem ni anser har de bästa valfrågorna och varför ni tycker det.

Ni får fritt söka efter information men en bra sidor att titta på är:
http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet-2012

Ni kan även titta på valfilmer på youtube (vilket det finns gott om) liknande:
https://www.youtube.com/watch?v=26AMgycOWoU

https://www.youtube.com/watch?v=EP2GsRzROF8

https://www.youtube.com/watch?v=yhQlnx1NSUw

https://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18

Uppgiften ska mails till Henning senast fredag den 12 oktober klockan 12.00

Lycka till!
/HenningElektorssystem

SO åk9 Posted on Tue, September 25, 2012 08:40:29

Elektorssystemet

Som jag gick igenom kort på lektionen så använder USA något som kallas elektorssystem när de väljer statschef, i detta fall president. Jag vill att ni presenterar kortfattat vad detta innebär och dessutom analyserar vad som skulle kunna vara positivt respektive negativt med denna form av system och ger uttryck för era egna åsikter.

Det finns inget max eller min utan ni skriver så mycket ni behöver för att förklara vad elektorssystemet är och vad ni tycker och tänker om det.

Följande två sidor behandlar bland annat elektorssystemet, hittar ni egna exempel går detta också bra, jag vill dock att ni redovisar källor i så fall.

http://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_politik

http://sv.wikipedia.org/wiki/Presidentval_i_USA

Deadline är måndag 1/10 23.59

Lycka till!
/HenningUtvärdering av Mitt land åk9

SO åk9 Posted on Mon, August 27, 2012 09:37:53

Klicka på länken och fyll i utvärderingen
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dENhMkpiZ0pwTGU4TlJraUhNc2JiVnc6MQ

/Henning“Mitt land” för åk9

SO åk9 Posted on Thu, August 16, 2012 12:58:15

Er uppgift denna veckan är att skapa ett eget land, med allt vad det innebär, i era redan förutbestämda grupper. Att skapa ett eget land är en stor uppgift och innehåller massvis med detaljer, nedan kommer vi att presentera saker som bör finnas med i uppgiften. När det kommer till att presentera uppgiften så vill vi att ni gör det på följande sätt:
-Hemsida eller Keynote-presentation med djupgående information om ert land
-Reklamfolder på engelska som lockar besökare till ert land

Innehåll som ska finnas med:
Namn
Karta
Klimat & landskap
Huvudstad
Statsskick
Historia
Religion
Språk
Naturtillgångar
Lagar & regler (moral)
Flagga
Konflikter
Skatt
Ekonomi
Turism & sevärdheter
Miljöproblem

Tillägg i mån av tid:
Mat – nationalrätt etc.
Nationalsport
Nationalsång
Tal till nationen

För att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt kan det vara bra att söka inspiration bland redan befintliga länder och se hur det ser ut där samt att dela upp arbetet jämt i gruppen och att spara det ni gör så att alla kan ta del av det om någon skulle vara sjuk. Det är också viktigt att tänka på att det ska vara verklighetstroget.

Bedömningsunderlag:
Religion:
E – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

C – Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

A- Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Svenska:
E – Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

C – Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

A – Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bildbedömning “Mitt land”-projektet:

Ni bedöms utifrån hur väl ni lyckas kommunicera, berätta och informera om ert land med hjälp av bilder. Bedömningen gäller hur uttrycksfulla era bilder är och hur väl genomarbetat ert informationsmaterial ser ut visuellt. Bedömningen gäller också presentationen: Hur väl den är anpassad till syfte och sammanhang och hur väl ni kan kombinera olika uttrycksformer (bild, ord och ljud).

Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Samhällskunskap
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Lycka till!