Blog Image

Hennings humfryblogg

Filmmusik

Produktion Posted on Fri, January 10, 2014 08:27:42

Här hittar ni klippen ni ska skapa filmmusik till:
https://www.dropbox.com/sh/dhsjab4uz7xspna/CSwcMpZ8AeRiksdagspartierna

SO åk8 Posted on Tue, September 10, 2013 13:22:05

Nästa höst är det val och snart kommer partierna att påbörja sina valkampanjer. Jag vill att ni tittar på vad det egentligen är partierna står för och vilken skillnad det egentligen är mellan dem. Så först och främst vill jag att ni sammanfattar vad de partier ni valt att jobba med står för. Jag vill också att ni jämför partierna med varandra. Finns det likheter och skillnader och i så fall, vilka är de?

Sammanfattningsvis:
Vad står partierna för?
Vad vill de göra med Sverige?
Vad verkar vara viktigast för dem?
Finns det likheter och skillnader och vilka är de i så fall?

Sammanfatta på ca. 1/2 A4 per parti och sedan ytterligare 1/2 A4 om skillnader och likheter.

Ni måste välja på dessa sammanslagningar. Ni jobbar enskilt eller två och två och gör så många sammanslagningar ni hinner. Ni ska MINST hinna med två partier:

Vänsterpartiet – Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna – Moderaterna

Miljöpartiet – Centerpartiet

Folkpartiet – Kristdemokraterna

Information söker ni i första hand på partiernas egna hemsidor

Lycka till!
/HenningUppsats – religion – OBS UPPDATERAD!

SO åk9 Posted on Tue, March 12, 2013 08:39:53

Uppgiften är att i en större uppsats undersöka ett valfritt problem kopplat till religion och konflikter. Det skulle till exempel kunna vara varför Israel och Palestina ligger i konflikt med varandra eller om man vill se religion i ett större sammanhang skulle det kunna vara varför finns det supportervåld inom fotbollen. Det kan även handla om etik- och moralproblem. En stor del av uppgiften är just att hitta ett lämpligt problem och ett bra sätt att undersöka detta.

Förutom religion och konflikt vill jag att ni tittar på ifall en eller flera geografiska platser har någon del i denna konflikt och i så fall vilken roll den har. Ni ska även arbeta med fotnoter i denna uppsats och jag vill att ni arbetar med minst fem olika källor (det vill säga inte fem olika sidor från wikipedia). Källorna kan vara sidor på internet, artiklar, böcker intervjuer eller vad ni än kan hitta om just ert problem.

Formalia och viktiga delar är
4-6 A4 text (försättsblad, innehållsförteckning, litteraturlista och bilder räknas inte in i sidorna)
1 1/2 radavstånd
stl12 Times New Roman
Fotnoter
Undersöka ett problem
Komma fram till någon form av slutsats på er undersökning
Geografisk plats – Har den/de någon betydelse?
Undersökningsfrågor
Försättsblad
Innehållsförteckning
Litteraturlista

Upplägget bör se ut ungefär som följande:

-Försättsblad

-Innehållsförteckning


-Inledning
– Ni beskriver vad det är ni ska undersöka kortfattat

-Syfte
– Ni beskriver varför ni ska undersöka det ni ska undersöka och presenterar era frågeställningar

-Redovisning av källor och resultat
– Det vill säga, vad säger de källor ni hittat om det ni undersöker? Vad har ni kommit fram till (dessa kan delas upp i två olika också)

-Litteraturlista

KeynotepresentationFranska revolutionen

SO åk7 Posted on Tue, December 04, 2012 13:13:38

Här hittar ni uppgiften och keynote-presentationerna om både franska- och amerikanska revolutionen

Franska revolutionen + uppgiften

Amerikanska revolutionen

Lycka till!Uppgift1 – Första världskriget

SO åk9 Posted on Tue, November 20, 2012 09:26:48

Här hittar ni uppgiften: https://www.dropbox.com/s/hjx4qdhwn542b74/Uppgifter%20f%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget.pages

eller för uppgiften i PDF: https://www.dropbox.com/s/54flt7ccdwk8ejg/Uppgifter%20f%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget.pdf

Även om det inte står i uppgiften ska ni självklart redovisa er källor, som alltid.

Lycka till!Skollagen åk7 & 8

SO åk8 Posted on Tue, November 20, 2012 08:56:48

Förra veckan tittade vi på yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som är två av våra grundlagar. Denna veckan ska vi titta närmare på en lag som påverkar oss i skolan väldigt mycket och det är så klart skollagen. Skollagen är en väldigt stor och omfattande lag och vi kommer inte att gå igenom hela lagen, men vi ska titta på kapitel 1 och kapitel 7 och försöka komma fram till vad det egentligen står i vår skollag.

Lagtexter innehåller väldigt många svåra ord och är skrivna på ett språk som inte alltid är helt lätt att läsa men vi ska försöka ta oss igenom lagen tillsammans. Men det kan vara bra bra om ni arbetar tillsammans med någon eller har en ordlista att tillgå. Ni kan t.ex. använda er av SAOL

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser:
Jag vill att ni kortfattat sammanfattar detta kapitel och främst utgår från följande delar i lagen:
– Vilka gäller lagen?
– Syftet med utbildningen?
– Utbildningens utformning?
– Lika tillgång till/likvärdig utbildning

Kapitel 7 – Skolplikt och rätt till utbildning:
– Vilka gäller skolplikten?
– När slutar skolplikten att upphöra?
– Finns undantag?

Förutom dessa två delar vill jag att ni tittar svarar på följande två frågor:
– Varför tror ni att det finns en skollag?
– Varför tror ni att det finns skolplikt?

Lycka till!
/HenningYttrande- och tryckfrihet åk7 & 8

SO åk7 Posted on Tue, November 13, 2012 12:29:00

Läs följande artikel:
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article261159/Svart-pa-vitt-om-Lars-Vilks.html

I artikeln finns tidigt tre stycken frågor, svara på de första två, Svara även på varför du tycker som du gör:

-Rätt eller fel att göra karikatyr av Muhammed?

-Rätt eller fel att visa dem?

Skriv även några egna kommentarer
om huruvida du tycker att Lars Vilks har gjort sig skyldig till brott
mot yttrandefriheten eller inte?

Lycka till!
/HenningKommunism och socialism

SO åk9 Posted on Tue, November 13, 2012 08:41:11

1900-talets Europa var på många sätt en galen politisk blandning. Från nazismen i Tyskland till Kommunismen i Sovjetunionen. Idag kommer vi att börja arbeta med en av dessa politiska ideologier för att sedan ta det vidare fram under 1900-talet. Uppgiften idag rör kommunismens politiska ideologi.

Nedan hittar ni en rad olika länkar som rör kommunism och socialism. Sidorna har olika politiska inställningar, dvs att vissa sidor har en positiv inställning och vissa har en negativ inställning. Detta innebär också att sidorna har olika inställning till vad kommunism är. Jag vill att ni sammanfattar vad ni upplever är huvuddragen i kommunismen och förklarar hur ni tänker. Ni måste inte ta ställning för eller emot, men jag vill ha in ett utvecklat resonemang om vad kommunismen egentligen är eller hur ni upplever den.

Jag vill att ni använder minst 3 av dessa länkar och jag vill även att ni redovisar vilka källor det är ni använt i ert arbete.

http://politik.ifokus.se/articles/4d71551eb9cb462227065c79-kommunismen-som-ideologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism
http://www.kommunistiskapartietstockholm.se/vad_vill_vi_kommunister
http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d054.htm
http://www.omkommunismen.se/?section=1Elektorssystem åk7

SO åk7 Posted on Tue, November 06, 2012 12:29:25

Idag är det presidentval i USA. Därför vill jag att ni tittar lite närmre på hur detta val egentligen fungerar. I USA utgår man från någonting som kallas elektorssystem. Det är inte helt enkelt att förstå men vi ska göra vårt bästa för att tillsammans få klarhet i vad det egentligen innebär.

Nedan hittar ni tre länkar. Jag vill att ni tittar igenom dessa tre länkar och sammanfattar elektorssystemet så som ni förstår det. Det är många konstiga ord så tveka inte på att fråga. När ni sammanställt era tankar går vi igenom det i helklass för att försöka få ordning på begreppen.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Presidentval_i_USA

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1314&artikel=483680
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_politik

Lycka till!
/HenningFortsättning – Valet i USA

SO åk8 Posted on Thu, October 25, 2012 08:39:49

Det är snart dags för presidentval i USA och jag vill att ni har lite grundläggande koll på hur själva valet går till innan det är dags. Under lektionen vill jag att ni tittar på minst två av de länkar jag lagt upp här för att kunna delta i en diskussion kring hur det fungerar och vilka för- och nackdelar som kan finnas med detta valsystem.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-valjs-usas-president
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4403&grupp=16248&artikel=5321954
http://www.metro.se/nyheter/amerikanska-presidentvalet-sa-funkar-det/Objhad!13_2852-45/
http://www.di.se/artiklar/2004/11/2/sa-fungerar-det-amerikanska-valsystemet/

Väl mött!
/HenningIUP-uppgiften

Bra länkar Posted on Tue, October 16, 2012 16:03:01

Här ligger IUP-uppgiften. Det är ett pages dokument så det är viktigt att ni gör det på era skoldatorer.

IUP åk6-8

IUP åk9

När ni klickat på länken kommer ni till en sida där ni kan se dokumentet. Där finns också en flik i högra hörnet där ni kan välja att ladda ner dokumentet. Ladda ner det för att kunna redigera det.

Maila till respektive mentor.

Mvh. HenningSlöjd åk8

SO åk8 Posted on Thu, October 11, 2012 08:42:38

Ni hittar uppgiften i länken här nedan:

https://www.dropbox.com/s/afh79m408rlc76q/ritning%20soffa%20-%20uppgift%20%C3%A5k9.pdfValet i USA

SO åk9 Posted on Mon, October 08, 2012 20:37:53

Er uppgift är att ta reda på vilka frågor de två presidentkandidaterna går till val på. Dessa frågor ska punktas upp och kortfattat förklaras. Förutom detta vill jag också att ni tar ställning till vem ni anser har de bästa valfrågorna och varför ni tycker det.

Ni får fritt söka efter information men en bra sidor att titta på är:
http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet-2012

Ni kan även titta på valfilmer på youtube (vilket det finns gott om) liknande:
https://www.youtube.com/watch?v=26AMgycOWoU

https://www.youtube.com/watch?v=EP2GsRzROF8

https://www.youtube.com/watch?v=yhQlnx1NSUw

https://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18

Uppgiften ska mails till Henning senast fredag den 12 oktober klockan 12.00

Lycka till!
/HenningDin egen historia

SO åk7 Posted on Tue, October 02, 2012 10:45:16

Du ska på 1-2 A4 sidor berätta din och din familjs historia. Hur ser din
familj ut, hur har det sett ut under din uppväxt, vilka små som stora
historiska händelser har ni varit med om och hur har de påverkat er
familj? Ni ska minst gå så långt tillbaka som era mor- och farföräldrar
och en del av uppgiften är att intervjua syskon, föräldrar eller mor-
och farföräldrar.

Lycka till!Elektorssystem

SO åk9 Posted on Tue, September 25, 2012 08:40:29

Elektorssystemet

Som jag gick igenom kort på lektionen så använder USA något som kallas elektorssystem när de väljer statschef, i detta fall president. Jag vill att ni presenterar kortfattat vad detta innebär och dessutom analyserar vad som skulle kunna vara positivt respektive negativt med denna form av system och ger uttryck för era egna åsikter.

Det finns inget max eller min utan ni skriver så mycket ni behöver för att förklara vad elektorssystemet är och vad ni tycker och tänker om det.

Följande två sidor behandlar bland annat elektorssystemet, hittar ni egna exempel går detta också bra, jag vill dock att ni redovisar källor i så fall.

http://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_politik

http://sv.wikipedia.org/wiki/Presidentval_i_USA

Deadline är måndag 1/10 23.59

Lycka till!
/HenningEget forskningsarbete med referenser

SO åk7 Posted on Tue, September 18, 2012 10:16:55

Uppgiften är att forska om ett eget val ämne men att arbeta med tydliga referenser eller källor som det också kallas. Det är alltså arbetet med era referenser/källor som är det viktiga i denna uppgiften.

Uppgiftens omfattning ska vara ca: 2A4 i typsnitt Times New Roman, storlek 12

Lathund till hur man refererar:

Så fort du använder dig av någon
annans information eller fakta så måste du berätta att det inte är din
egen. Då måste tydligt visa vart den är kommen, vem som har skrivet, när
det är skrivit och när du använde det.

Bok:
Författarens
efternamn, namn, utgivningsår (när boken skapades), titel, upplaga (om
boken är omtryckt kallas det för en ny upplaga, och det är viktigt att
berätta vilken upplaga informationen är hämtad ifrån), förlag ( vem har
publicerat boken)

Hemsida:
Författarens efternamn, namn,
utgivningsår (när artikeln/hemsidan skapades) titel, webb-adress, datum
för hämtning (då du tog informationen)

Om det är en okänd författare/skribent skriver du bara okänd författare.

Muntliga källa:
Källans
efternamn, namn, intervjuår (när intervjun gjordes), tillvägagångssätt
(via telefon, o.s.v), datum (då du tog eller gjorde intervjun om du inte
själv har gjort den)

Exempel:

Bok:
Boyacioglu, Daniel, 2004, Gråter aldrig samma tårar två gånger, första upplagan, Tiden

Hemsida:
Gunnarsson, Maria, 2011, 29-åring knivskars,
http://www.sydsvenskan.se/lund/article1582432/Man-knivskuren-i-Lund-.html,
29/11-2011

Muntlig källa:
Pettersson, Henning, 2011, muntligt, 28/11-2011Propaganda del2

SO åk8 Posted on Thu, September 06, 2012 08:47:03

Förra uppgiften handlade om att titta på vad som kan vara propaganda och hur det kan presenteras (i det fallet valkampanjer). Denna uppgiften handlar om att ni själva ska skapa propaganda och det ska ni göra i filmformat.

Ni ska utgå från följande artikel – http://www.aftonbladet.se/kultur/article15102819.ab som ni sedan tidigare arbetat med i produktionen och utifrån de känslor, tankar och politiska laddningar som finns i texten göra er egen propagandafilm. Tanken är att film ska ha någon form av anknytning till Malmö, men vad ni väljer att fokusera på är upp till er.

Ni måste ha ett manus klart innan ni får lov att börja filma och manuset ska godkännas av mig.

Ni ska också välja typ av propaganda: Vit, svart eller grå – Se här för utförligare beskrivning – http://sv.wikipedia.org/wiki/Propaganda

Manus ska vara klart till lektionen v.37

Lycka till!
/HenningNyhetsuppläsning

SO åk7 Posted on Tue, September 04, 2012 11:57:15

Er uppgift är att välja ut tre olika nyheter. En global, en nationell och en lokal nyhet som ni ska förkorta för att passa in i en nyhetsuppläsning. I många fall när det kommer till nyheter i TV och Radio så är det förkortade versioner av nyheten vi hör och det är just detta som är er uppgift. Att ta ut det som ni tycker är viktigt ur tre nyheter och sen presentera dem som ett TV- eller Radioinslag.

Alla tre nyheterna ska ni hitta på http://sydsvenskan.se

Exempel på hur en nyhetsuppläsning kan vara hittar ni här:
http://www.tv4.se/nyheter/klipp
http://www.svtplay.se/aktuellt
http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=83

Lycka till!
/HenningPropaganda del1

SO åk8 Posted on Thu, August 30, 2012 09:29:46

Er uppgift är att, utifrån de grundstenar vi gått igenom på lektionen, titta på de fyra klippen från presidentkandidaterna i USA, som listas nedan, och försöka peka på vad ni anser är propaganda och också presentera varför ni tycker det.

https://www.youtube.com/watch?v=26AMgycOWoU

https://www.youtube.com/watch?v=EP2GsRzROF8

https://www.youtube.com/watch?v=yhQlnx1NSUw

https://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18


http://sv.wikipedia.org/wiki/PropagandaUtvärdering av Mitt land åk9

SO åk9 Posted on Mon, August 27, 2012 09:37:53

Klicka på länken och fyll i utvärderingen
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dENhMkpiZ0pwTGU4TlJraUhNc2JiVnc6MQ

/HenningNext »